• Katalog 2024.

    [6.49MB]

Perumil je crep vrhunskog kvaliteta i elegantnog estetskog dizajna, Spoj je iskustva, znanja i najnovije tehnologije u području krovnih pokrivača. Perumil crepovi su proizvedeni od prirodnih materijala, koji imaju ateste i ekološki su čisti.

Prednosti Perumil krovnog pokrivača:

-Vodonepropusnost i visoka otpornost na atmosferske uticaje:
Perumil crep zbog svoje veoma visoke gustine ne upija vodu za razliku od klasičnih glinenih crepova, sto dovodi do dve izrazite prednosti:
- težina krova ne varira, sto je izuzeto značajno za krovnu konstrukciju,
- ne menja se zapremina pa crep ima veliku čvrstoću i neobično visoku otpornost na mraz i smrzavanje.
Tako da naši krovovi pružaju najbolju otpornost na ekstremne padavine, grad, mraz i druga opterećenja.

-Mogucnost izbora boje Vašeg krova i zaštita od prljanja i mahovine:
Perumil crep je kompletno obojen u celoj masi, sa površinskom obradom koja daje izuzetno glatku površinu, izraziti kolorni efekat i osigurava dugovečan i lep izlged krova, kao i dodatnim zaštitnim slojem koji omogućuje zaštitu od prljanja i mahovine.

-Lakši od klasicnih glinenih crepova po m2 površine krova:
Perumil crepovi su lakši od klasičnih glinenih crepova po m2 površine krova. Ali u slučaju jakog vetra i oluje, relativno veća težina pojedinačnog crepa zbog veće geometrije crepa predstavlja prednost.

-Dimenzije crepa i jednostavno pokrivanje:
Najnoviji tehnoloski process osigurava konstantan oblik, tako da crep naleže idealno jedan na drugi, dok savršena konstrukcija crepova Perumil omogućuje lakše i brže pokrivanje. Perumil crep je idelano ravan jer se sušenje obavlja u specijalnim kalupima, dok za razliku glina ima svoje zakonitosti: glineni proizvodi se priliko sušenja i prilikom pečenja blago dimenzijonalno deformišu (tkz. vitoperenje).

-Vek trajanja vise od 100 godina.
Zbog svoje strukture Perumil crep je daleko dugotrajniji od tradicionalnih glinenih crepova. Čvrstoća Perumil crepa vremenom raste, dok glineni svoju najveću čvrstoću imaju u trenutku pečenja i ona godinama opada.


Kontrola kvaliteta našeg crepa kontinuirano se proverava, kao i kvalitet ulaznih sirovina. Pored toga kotnrolu u skladu sa standardima vrši akreditovana Laboratorija za ispitivanje materijala pri Institutu.


Crepovi Perumil proizvedeni su od visoko-kvalitetnog betona sa idealnim vodocementnim faktorom, koji je rezultat najnovijih saznanja u oblasti tehnologije betona čime je sprečeno stvaranje pora. Odlika takvog betona je trajnost i zbijenost strukture, što ga čini vodonepropusnim i otpornim. Rad sa takvom sirovinom nam omogućuju najnovije kompjuterski kontrolisane mašine.

Nova automatizovana linija (svi materijali se doziraju automatski) nam omogućava kontrolu u realnom vremenu i osigurava konstantan kvalitet.

Svi naši crepovi imaju 50-godišnju garanciju u skladu sa SRPS standardima.